zs         zs
 
Úvod
 

 Úřední deska Mateřské školy

upraveny_650x329_logoskoly


Tento web je místem k setkávání a předávání informací všem rodičům a přátelům dětí navštěvujícím Mateřskou školu při Základní škole Štefcova v Hradci Králové.

MOTTO:
"Když žijí děti obklopeny láskou, naučí se milovat svět kolem sebe!"

Provoz naší mateřské školy byl zahájen v roce 1963. Od roku 2004 jsme součástí Základní školy Štefcova a náš název je Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092.
Najdete nás v klidné sídlištní oblasti Malšovice nedaleko ZŠ a Policie ČR. Rodiče vítají těsnou blízkost městské veřejné dopravy, která jim zajišťuje spojení s centrem města a rychlou dopravu do zaměstnání.
V současné době máme 2 pracoviště - MŠ Mrštíkova a MŠ Štefcova. 
Obě budovy jsou obklopeny zahradou s průlezkami, pískovišti, skluzavkou, vláčkem, dřevěnými domečky, pružinovými houpadly, výukovou rotundou, ekologickou stezkou, záhonky s květinami, bylinkami a zeleninou, okrasnými a ovocnými stromy a keři.
Momentálně máme 6 tříd s celkovou kapacitou 160 dětí. V MŠ Mrštíkova je třída Sluníčko a Obláček, které navštěvují nejmladší děti. V MŠ Štefcova najdete třídy Červánek, Studánka, Hvězdička a Větrník, kam chodí děti 4-6leté.
Ke každé třídě přísluší herna, která slouží také jako ložnice a tělocvična. Děti odpočívají na nových plastových lehátkách a vše je vybaveno novým dřevěným nábytkem, který je uzpůsoben do herních koutků. Děti mají možnost výběru z široké nabídky didaktických hraček a stavebnic.
Usilujeme o všestranný rozvoj dětí s rozšířenou tělesnou, hudební, výtvarnou a enviromentální výchovu. Z nadstandardních aktivit nabízíme pro mladší děti learngymnastiku, Šikuláček, keramiku, ekologii a pěstitelství, hru na flétny a pohybové aktivity, pro předškoláky Hravou angličtinu, hru na flétnu, pěvecký sbor Kosáček, ekologii a pěstitelství, plavání a atletiku. Děti od 4 let mají možnost se zúčastnit kurzu bruslení a Medvědovy lyžařské akademie. Pořádáme sportovní soutěže pro hradecké mateřské školy: Plavecké štafety, Atletické hrátky a Čertovské hrátky. Účastníme se soutěží výtvarných a hudebních, hokejbalového a fotbalového turnaje.

Naše motto děti inspiruje k tomu, aby lásku a krásu okolo sebe vnímaly všemi smysly, a na základě toho se naučily rozlišovat dobro a zlo.


 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com