zs         zs
 
Studánka
 

Učitelé:jjjj-male
Michaela Tomišková, Milena Svobodová, DiS.

Telefon (oddělení Studánka+Červánek):

+420601574523

Charakteristika třídy:

Oddělení je umístěno v budově MŠ ve Štefcově ulici v přízemním podlaží. Kapacita třídy je 27 dětí.  Třída je rozdělena na hernu a část se stolky a židličkami, ve které se děti také stravují. Nechybí cvičební nářadí a náčiní - švédská lavička, gymbally, obruče, švihadla a jiné. Vše ve třídě je uzpůsobeno potřebám dětí a jejich zdravému rozvoji.V části se stolky je instalován dataprojektor s počítačem, který je využíván převážně pro výukové potřeby. 

Hodnoty, které chceme předávat dětem:

 • dodržovat smysluplná pravidla, protože nás chrání a přináší prospěch
 • dodržovat čistotu a hygienu, abychom byli zdraví, silní a příjemní ostatním
 • být přátelský ke každému, chovat se ohleduplně vůči pocitům druhých
 • uvědomit si, že děláme chyby a můžeme je napravit
 • podělit se s ostatními o dobré věci, které máme
 • potěšit a rozveselit smutného kamaráda
 • starat se o Zemi a chránit ji
 • řešit problémy verbálně a laskavě, ne fyzicky, hledat kreativní řešení
 • ozdobit svou řeč zdvořilými slovy, která projevují druhým úctu
 • trpělivě dokončit svou práci či hru
 • opatrovat lidskou důstojnost

 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com