zs         zs
 
Červánek
 

Učitelé:
Bc. Zuzana Tomášová, DiS., Milena Svobodová, DiS.
upraveny_130x97_cervanek

Telefon (oddělení):

+420601574523 

E-mail:
cervanek@stefcova.cz

Charakteristika třídy:

Třída Červánek se zaměřuje na rozvoj praktických dovedností,  samostatnost a soběstačnost v sebeobsluze, na rozvoj smyslového vnímání skrze hry, zrakové, sluchové, hmatové, čichové a chuťové, na rozvoj matematických představ a jazykového slovního vyjádření, zpívání, malování. Skrze pohádky a reálné příběhy objevujeme svět, používáme maňásky, kostýmy, hrajeme divadýlko, hry v roli, námětové a tématické hry. Poznáváme přírodu jejím pozorováním, zkoumáním a pokusy. Zaměřujeme se na pohyb dětí cvičením, na říkanky s pohybem, tanečky, vycházky do okolí, výlety. Pohyb specializujeme na cviky na posílení imunity, na koncentraci, soustředění, zklidnění, rovnováhu, uvolnění, relaxaci.

Hodnoty, které chceme předávat dětem:

 • dodržovat smysluplná pravidla, protože nás chrání a přináší prospěch
 • dodržovat čistotu a hygienu, abychom byli zdraví, silní a příjemní ostatním
 • být přátelský ke každému, chovat se ohleduplně vůči pocitům druhých
 • uvědomit si, že děláme chyby a můžeme je napravit
 • podělit se s ostatními o dobré věci, které máme
 • potěšit a rozveselit smutného kamaráda
 • starat se o Zemi a chránit ji
 • řešit problémy verbálně a laskavě, ne fyzicky, hledat kreativní řešení
 • ozdobit svou řeč zdvořilými slovy, která projevují druhým úctu
 • trpělivě dokončit svou práci či hru
 • opatrovat lidskou důstojnost
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com