zs         zs
 
Projekty MŠ
 


Mezinárodní projekty šk.rok 2019/2020 září 2019

Mezinárodní spolupráce v bezpečném portále pro děti a učitele v Evropě – eTwinning.

Eat Well, Get Active 

zde https://twinspace.etwinning.net/91584

Teaching English as a Second Language

zde https://twinspace.etwinning.net/91023

World Cup Rugby 2019

zde https://twinspace.etwinning.net/93565 
 
Erasmus - Slovensko 2019 9.2019

Mateřská škola Štefcova se v letošním roce poprvé účastnila programu Erasmus+KA1 . V termínu 7.7.-13.7.2019 vycestovaly na Slovensko naše paní učitelky Mgr.Táňa Metelková a Milena Svobodová,DiS. Zúčastnily se kurzu “Ako realizovať medzinárodny projekt” v rámci podpory a financování projektu Erasmus+ o mobilitě pracovníků ve školním vzdělávání a závazku kvality. Vzdělávací kurz uskutečnila vzdělávací agentura Edu4You – využívání moderních technologií ve vzdělávání, realizace projektového vyučování a využívání ICT nástrojů pro děti předškolního věku. Všichni účastníci si osvojili kroky k realizaci mezinárodních projektů na školách, naučili se, jak postupovat při implementaci projektů, osvojili si příklady dobré praxe z mezinárodních projektů a zařadili se do komunity online učitelů, kteří pracují na přetváření školky pro potřeby moderního vzdělávání. V průběhu mobility si osvojili projektovou spolupráci a etiku práce ve virtuálním světě, vytvořili digitální materiál do formy vyučovacích  hodin, které následně budou používat ve své pedagogické praxi.
 
 
Mezinárodní projekty - eTwinning 2017-2018-2019

Mezinárodní spolupráce v bezpečném portále pro děti a učitele v Evropě – eTwinning.

upraveny_1000x300_etwinning-logohorizontal_cmyk

Navázali jsme vzájemné sdílení aktivit v rámci projektů se školkou ve Finsku, Litvě, Velké Británii – Londýn, na Slovensku, v Itálii, v Portugalsku a jiné destinace v Evropě.

Uzavřené projekty:

Cestou necestou po európskych mestách

zde https://twinspace.etwinning.net/88059

Výzva sportům a pohybu pro děti a rodiče Finsko, Litva

zde  https://twinspace.etwinning.net/53674/home

Digitální fotografie zajímavých míst z pohledu dítěte Velká Británie

zde  https://twinspace.etwinning.net/54901/home

Roční období v naší zemi Slovensko

zde  https://twinspace.etwinning.net/40965/home 
 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 1. 9. 2017

Mateřská škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Logo ZDE.

Informace ZDE.  
 

Stranky
|
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com