zs         zs
 
Projekty MŠ / Logopedická prevence
 

I. etapa:

MŠ Štefcova se ve školním roce 2013/2014 zařadila mezi úspěšné žadatele o dotace  v rozvojovém programu MŠMT. Projekt byl realizován v průběhu roku 2014.

msmt

Název rozvojového programu MŠMT ČR: Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 

Název projektu: Rozšíření logopedické péče v MŠ Štefcova a posílení vědomí rodičů o nutnosti logopedické péče

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo rozšířit v naší mateřské škole logopedickou péči pod vedením kvalifikovaných pedagogů tak, aby se snížil počet dětí s logopedickými vadami v pozdním předškolním a mladším školním věku. K naplnění cíle bylo třeba zvýšit kvalifikaci pedagogů formou kurzu asistenta logopeda a seminářů z oblasti grafomotoriky a jazykové výchovy, doplnit pomůcky, metodický materiál a literaturu doporučené pro tuto činnost, získat rodiče pro spolupráci a propagovat projekt na webových stránkách školy.

Celková částka projektu: 90tis. 

II. etapa:

V dalších letech podpora logopedické péče v naší mateřské škole úspěšně pokračuje. Přibývá počet učitelů s aprobací logopedický asistent. Logopedická péče probíhá skupinově a u předškoláků v rozsahu 3 hodiny týdně i individuálně. Za tímto účelem byly v mateřské škole vybudovány i dva logopedické koutky vybavené moderními pomůckami a literaturou. 
Hláska ř 
 
Hlásky čšž 
 
Kumulace hlásek čšž csz 
 
Hláska r 
 
Hláska l 
 

Stranky
|  1 |  2 |
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com