zs         zs
 
Projekty MŠ / Logopedická prevence
 

I. etapa:

MŠ Štefcova se ve školním roce 2013/2014 zařadila mezi úspěšné žadatele o dotace  v rozvojovém programu MŠMT. Projekt byl realizován v průběhu roku 2014.

msmt

Název rozvojového programu MŠMT ČR: Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 

Název projektu: Rozšíření logopedické péče v MŠ Štefcova a posílení vědomí rodičů o nutnosti logopedické péče

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo rozšířit v naší mateřské škole logopedickou péči pod vedením kvalifikovaných pedagogů tak, aby se snížil počet dětí s logopedickými vadami v pozdním předškolním a mladším školním věku. K naplnění cíle bylo třeba zvýšit kvalifikaci pedagogů formou kurzu asistenta logopeda a seminářů z oblasti grafomotoriky a jazykové výchovy, doplnit pomůcky, metodický materiál a literaturu doporučené pro tuto činnost, získat rodiče pro spolupráci a propagovat projekt na webových stránkách školy.

Celková částka projektu: 90tis. 

II. etapa:

V dalších letech podpora logopedické péče v naší mateřské škole úspěšně pokračuje. Přibývá počet učitelů s aprobací logopedický asistent. Logopedická péče probíhá skupinově a u předškoláků v rozsahu 3 hodiny týdně i individuálně. Za tímto účelem byly v mateřské škole vybudovány i dva logopedické koutky vybavené moderními pomůckami a literaturou. 
Hláska ř 
 
Hlásky čšž 
 
Kumulace hlásek čšž csz 
 
Hláska r 
 
Hláska l 
 
Práce s dětmi 9.1.2015

Ukázka  skupinové a  individuální práce s dětmi.

Podpora jemné motoriky, dechových cvičení, gymnastiky mluvidel, rozvoje řeči, individuální nácvik hlásek před zrcadlem.

Ukázka pracovního materiálu ze kterého čerpáme.  
 
Seminář 14.5.2014 21.5.2014

Dne 14. 5. 2014 proběhl Logopedický seminář pro rodiče a děti s názvem Naučte  své děti správné výslovnosti sami.

Seminář proběhl v rámci projektu mateřské školy Štefcova na podporu logopedické prevence financované MŠMT ČR v rámci rozvojového programu: Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014.

Program: přirozená komunikace a hra jako prostředky k vytváření jednotlivých hlásek, trénování správné výslovnosti s úsměvem, praktická cvičení a nápady, vytváření praktického zásobníku.

Rodiče měli možnost seznámit se s praktickými činnostmi, které podporují jazykový rozvoj dítěte. V druhé části semináře si hry vyzkoušeli se svými dětmi.  
 

Stranky
|
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com